Forside


Kruge leirskole og hytteutleie

                       

                                        - en maritim leirskole

Kruge leirskole

Skagenstien 17, 3148 Hvasser

Tlf. 33 39 30 10 / 917 71 466


Leirskolebooking

934 31 312 eller kruge.leirskole@hotmail.no


Pedagogisk leder

Erik Asmyhr 481 34 353 eller

erik.asmyhr@faerder.kommune.no
Leirskolen er stengt inntil videre pga. fare for smittespredning.Vi er foreløpig stengt frem til sommerferien, og vi må følge regjeringens retningslinjer og vet ikke noe om når vi kan åpne igjen. Vi prøver å finne løsninger for de skolene som ikke vil kunne komme. Vi har plass til noen få skoler til høsten. Andre skoler kan få plass våren 2021 hvis de ønsker det.


Vi har fått dette fra Leirskoleforeningen:


Vi oppfordrer leirskolene til å ha en god dialog med brukerskolene for å finne alternativer uker, slik at skolene kan få gjennomført sitt leirskoleopphold. Leirskolenes avbestillingsregler følges når det gjelder betaling av opphold og undervisning, iht avtalens tidsfrister. Vi anbefaler at det vises romslighet i de tilfellene man finner nye tidspunkt for oppholdet Vi kjenner ikke jussen rundt en Force Majeure ved avlysning etter pålegg fra helse-myndighetene, så dette vil vi komme tilbake til.

 

De økonomiske utfordringene ved avbestilling av leirskoleopphold er tatt opp med den nye utdanningsministeren. Vi følger opp saken.

Utfordringene rundt coronaviruset vil prege samfunnet en tid fremover, så det er viktig å fortsette den gode dialogen med kommuneoverlegen og beredskapsgruppen i kommunen din.


Vi håper at alt vil ordne seg på best mulig måte for alle og at man holder seg frisk og rask.


Hilsen oss på Kruge.