Døgnrytme

Døgnrytme

Klokkeslett

Aktivtet

07:30

Purring, morgenstell, rydding

08:00

Vœrtjeneste, morgenbad

08:30

Frokost, smøre niste, levere termos

10:00

Formiddagsøkt

12:30

Lunsj

13:30

Ettermiddagsøkt

16:00

Tilbake til leirskolen, fritid

18:00

Middag, rydding på hytter og rom. Tid for dagens oppgave

19:00

Fritid

21:30

Tilbake til hytter og rom, kveldsstell

22:30

Kveldsro