Undervisningen

Undervisningen på Kruge leirskole er ikke lagt opp som en vanlig skoledag. Vårt motto på Kruge er: "Ikke lese, men oppleve!". Læringen skjer hovedsakelig gjennom opplevelser og i møte med naturlige arbeidsoppgaver sammen med elever og lærere. 

 

Undervisningen foregår i et typisk maritimt miljø hvor vi tar for oss emner som faller naturlig for en kystleirskole. 


På Kruge leirskole har vi skjærgården og været som l,æremester. Det vil være naturlig å bruke mye av undervisningstiden på temaer som omhandler dette. Leirskolelærerne og medfølgende lærere blir sammen enige om opplegget for programmet for uka. Temeratur, være og årstid avgjør når det er hensiktsmessig å gjnnomføre de ulike aktivitene. Aktiviter vi kan tilby er:


Kulturvandring

På turen til Hvasser syd gjør vi oss kjent med livet på øya før og nå. Vi lærer om losen, Færder fyr, allemannsrett og studerer planter, skjell og dyr vi finner på vår ferd.

Gjennom historier og opplevelser får dere høre om vikinger, losyrket, Færder fyr, seilskutetida og dramatikk i kamp med naturkreftene! I tillegg ser vi på hvordan og hvorfor øya og landskapet er formet som det er. Dessuten kan vi samle skjell og andre ting vi finner langs kyststien.

Skjærgårdsorientering

Elevene på Kruge får øve seg på å vurdere egen sikkerhet når de ferdes i terrenget.

I omgivelsene på Hvasser finner vi glatte svaberg, bratte hvalskrottfjell, tett kratt og fjelltopper med varder på. Elevene får utdelt kart de skal navigere etter for å løse en rekke oppgaver på sin ferd. Dette er en lagaktivitet, der alle på laget får sitt ansvarsfelt. Mange opplever denne turen som en fin mulighet til å få snakket sammen, orientert i ukjent landskap og anvendt kunnskapen vi har lært den siste uken. Kanskje er det også mulighet for en dukkert i en liten lagune med hvit sand og blått hav? 


Morgenbad

De som ønsker en frisk start på dagen får mulighet til å bli med på morgenbad hver dag kl 08.00. Hvem orker å bade hver dag hele uka??

Fiske

*Vi skal prøve fiskelykken med tradisjonelle fiskeredskaper som pilk, agnsnøre, garn og ruser. Den levende fangsten samler vi i et stort akvarium for å kunne studere fisk og skalldyr på nært hold.

Selvberging 

I 7. trinn er et av kompetansemålene for skoleåret at elevene skal kunne vurdere egen sikkerhet når de ferdes i naturen, samt drive selvberging i vann. Mange av skolene som besøker Kruge synes det er fint å kunne øve seg på dette i saltvann når de er her. De ansatte på Kruge har erfaring fra livredning og svømmeopplæring, og har alltid formelt godkjent livredningskurs.  

I økta om selvberging får barna prøve seg i trygge omgivelser på enten å hoppe, eller gå ut i vannet. De runder en bøye, øver på å flyte og på å plukke opp en gjenstand fra bunnen. I tillegg kan de øve seg på å berge en makker opp av vannet. En nyttig og selvutviklede øvelse som gjennomføres etter egne forutsetninger og i trygge omgivelser. 

Livet i fjæra

"Livet i fjæra" er en integrert del av hele oppholdet. Både ved garn- og rusetrekkingen, på Sandøyaturen og på kulturvandringen vil du få kjennskap til dyr og planter som lever og gror langs kysten. Du kan gjerne samle skjell og andre ting du finner og ta med deg hjem.


Rosertifikat 

Her på Kruge kan elevene få muligheten til å ta rosertifikat! Når man er på leirskole på Hvasser er det nyttig å kunne ro, så man kan fiske fra båten. Været endrer seg fort her i skjærgården, derfor er det viktig med god roteknikk. 

Gjennom veiledning fra våre ansatte kan elevene i ro og mak få prøve seg frem på teknikk, og få følelsen av å mestre å ro en båt – selv i motvind. Dersom du viser rosertifikatet ditt til Mona eller oss lærerne, kan du til enhver tid få låne robåt når du kommer igjen på besøk.