Undervisningen

Undervisningen på Kruge leirskole er ikke lagt opp som en vanlig skoledag. Vårt motto på Kruge er: "Ikke lese, men oppleve!!". Læringen skjer hovedsakelig gjennom opplevelser og i møte med naturlige arbeidsoppgaver.


Undervisningen foregår i et typisk maritimt miljø hvor vi tar for oss emner som faller naturlig for en kystleirskole.


Med sjøen og skjærgården som læremester, har vi valgt å legge hovedvekt på følgende temaer:Kulturvandring

På turen til Hvasser syd gjør vi oss kjent med livet på øya før og nå. Turen går gjennom Hvassers fredede kyst-landskap og vi møter den urnorske vikingesauen før vi kommer fram til grottene i Tjønneberget. Der inne sitter ofte Tjønnebergbusen og venter på oss

 

Sandøyatur

Vi ror over til Sandøya. Gjennom historier og opplevelser får dere høre om vikinger, Tordenskiold, losyrket, Færder fyr, seilskutetida og dramatikk i kamp med naturkreftene! I tillegg ser vi på hvordan øya og landskapet er formet. På turen kan vi også samle skjell og andre ting vi finner på stranda.

Fiske

*Vi skal prøve fiskelykken med tradisjonelle fiskeredskaper som pilk, agnsnøre, garn og ruser. Den levende fangsten samler vi i et stort akvarium for å kunne studere fisk og skalldyr på nært hold.

En dag som viking

Kruke ligger ved innløpet til det gamle viken (Oslofjorden). Her passerte daglig vikingskip på vei til og fra tokt. Olav den hellige trakk skipene opp på stranda her og hvilte med sine hærfolk. Dronning Åsa er gravlagt her inne ved Tønsberg. En dag i uka blir dere delt i 2 lag (hirder) som velger konge og dronning. Hirdene kjemper mot hverandre hele dagen i forskjellige kamper (skeid).

 

Været

Å følge med på været er viktig for å være trygg på sjøen. Noen skal være "meteorologer" på Kruge værstasjon og lage daglige værmeldinger!

Morgenbad

De som ønsker en frisk start på dagen får mulighet til å bli med på morgenbad hver dag kl 08.00. Hvem orker å bade hver dag hele uka??

 

Livet i fjæra

"Livet i fjæra" er en integrert del av hele oppholdet. Både ved garn- og rusetrekkingen, på Sandøyaturen og på kulturvandringen vil du få kjennskap til dyr og planter som lever og gror langs kysten. Du kan gjerne samle skjell og andre ting du finner og ta med deg hjem.


For blant annet å huske bedre etterpå er det lurt å lage en leirskolelogg eller dagbok.