Forberedelser

Kontaktlærers forberedelse før leirskoleopphold:


  • Informere elever og foresatte om utstyr og opplegg god tid i forkant av leirskoleoppholdet.
  • Leirskolen sender ut mail i god tid før leirskolebesøket med skjema for å kartlegge blandt annet spesielle behov og antall elever og voksne. 
  • Organisere reise tur/retur leirskolen.
  • Dele elevene inn i grupper som skal bo på rom/hytter sammen. Skjema for inndeling av rom finnes på nettsiden, og blir sendt pr mail fra leirskolen i forkant av oppholdet. Dere ordner selv hvilke elever som sover hvor etter hvilke behov elevene måtte ha. Ved spørsmål, ta kontakt med Richard på telefon; 41764483
  • Planlegge en hyggelig kveld for elevene med aktiviteter/spill/konkurranser/lek. Ta gjerne kontakt med oss om muligheter for lån av utstyr.

Innkvartering

 

Elevene bor på hytter eller rom i 2. etasje av hovedhuset. Det finnes 2 leder/lærerhytter med sengeplass til 6 i hver. I hovedhuset er det undervisningsrom, spisesal, oppholdsrom og kjøkken. I 2. etasje er det soverom hvor elevene bor 3-4 på hvert rom, samt dusj og toalett. På hyttene er det 10 sengeplasser samt dusj og toalett.

 

Hytter og rom i hovedhuset tilhører de som bor der, og skal ikke være et forsamlingslokale på kveldene. Når vi skal være sammen på kvelden, bruker vi oppholdsrommet i 1. etasje i hovedhuset.


Klikk her for skjema til romfordeling

Det vil ikke lenger være mulig for elevene å ringe hjem, vi foreslår at en lærer sender gruppemelding til foreldrene for å si hvordan det går. De kan også ha en kontakttelefon som foreldrene kan ringe hvis det er absolutt nødvendig.