Forberedelser

     Kontaktærers forberedelser til leirskoleoppholdet

 

  • Informere elever og foresatte om utstyr og opplegg god tid i forkant av leirskoleoppholdet.
  • For de som har opphold på våren sender vi et skjema i januar for å kartlegge spesielle behov og antall elever og voksne. For de som kommer etter sommerferien sender vi dette i april. Det er fritt opphold for 1 lærer/leder pr. klasse med inntil 15 elever og for 2 lærere/ledere pr. klasse over 15 elever.
  • Organisere reise tur/retur leirskolen.
  • Planlegge og gjennomføre en ti minutters presentasjon av hjembygda mandag kveld, og en halvtimes underholdning en annen dag i uka (torsdag).
  • Samle inn penger til ei "knusekasse" på kr 20 pr. elev til dekning av utstyr som blir ødelagt eller mistet under oppholdet.
  • Dele elevene inn i grupper som skal bo på rom/hytter sammen (avtale dette med Mona mob.917 71 466). Leirskolen tar kontakt ca. en uke før oppholdet for å avklare dette.

Innkvartering

 

Elevene bor på hytter eller rom i 2. etasje av hovedhuset. Det finnes 2 leder/lærerhytter med sengeplass til 6 i hver. I hovedhuset er det undervisningsrom, spisesal, oppholdsrom og kjøkken. I 2. etasje er det soverom hvor elevene bor 3-4 på hvert rom, samt dusj og toalett. På hyttene er det 10 sengeplasser samt dusj og toalett.

 

Hytter og rom i hovedhuset tilhører de som bor der, og skal ikke være et forsamlingslokale på kveldene. Når vi skal være sammen på kvelden, bruker vi oppholdsrommet i 1. etasje i hovedhuset.

Det vil ikke lenger være mulig for elevene å ringe hjem, vi foreslår at en lærer sender gruppemelding til foreldrene for å si hvordan det går. De kan også ha en kontakttelefon som foreldrene kan ringe hvis det er absolutt nødvendig.