Ansvar og arbeidsfordeling

Vertskapets ansvar:

 • Generelle vertskapsplikter
 • Tilsynsansvaret under måltidene sammen med medfølengde lærer
 • Sovende nattevakt sammen med medfølgende lærer
 • Skolerom, inventar, soverom, og hytter
 • Delta i leirskolens samarbeidsutvalg


Leirskolelærernes ansvar:

 • Kontakt med skolene før oppholdet
 • Planlegge og gjennomføre all undervisning på dagtid
 • Sikkerhet i båt og ved ferdsel i sjøkanten
 • Leder leirskolens samarbeid med kontaktlærer under oppholdet
 • Klargjøre pedagogiske hjelpemidler
 • Oppdatere innhold leirskolens hjemmeside.

Medfølgende lærers ansvar:

 • Ta del i undervisningen etter samråd med leirskolelærer
 • Tilsyn av elevene ved bruk av båter eller bading i fritiden
 • Tilrettelegge og gjennomføre fritidsaktiviteter i samarbeid med leirskolelærer/vertskap ved behov (for eksempel ved dårlig vær eller når det blir tidlig mørkt)
 • Gå inspeksjonsrunde ved rosignal
 • Vekke egne barn hver morgen
 • Sjekke romorden hver kveld kl. 19.30
 • Være sovende nattevakt sammen med vertskapet
 • Sørge for at elevene følger reglene for orden og sikkerhet


Medfølgende lærere har mange tilsynsoppgaver på leirskolen. Leirskoledøgnet er intenst, og derfor er det nødvendig med høy nok voksentetthet under leirskoleoppholdet.


For at barna skal kunne bade på fritiden må minst en medfølgende lærer ha godkjent livredringskurs. Dette for å ivareta formelle krav om sikkerhet i vann.