Ansvar og arbeidsfordeling

Vertskapets ansvar:

 • Generelle vertskapsplikter
 • Tilsynsansvaret under måltidene sammen med kontaktlærer
 • Sovende nattevakt sammen med klasselærer
 • Skolerom, inventar, soverom, og hytter
 • Delta i leirskolens samarbeidsutvalg


Leirskolelærernes ansvar:

 • Kontakt med skolene før oppholdet
 • Planlegge og gjennomføre all undervisning
 • Sikkerhet i båt og ved ferdsel i sjøkanten
 • Leder leirskolens samarbeid med kontaktlærer under oppholdet
 • Klargjøre pedagogiske hjelpemidler
 • Oppdatere innhold leirskolens hjemmeside.

Kontaktlærers ansvar:

 • Ta del i undervisningen etter samråd med leirskolelærer
 • Tilsyn av elevene ved bruk av båter eller bading i fritiden
 • Tilrettelegge fritidsaktiviteter i samarbeid med leirskolelærer/vertskap ved behov (for eksempel ved dårlig vær eller når det blir tidlig mørkt)
 • Gå inspeksjonsrunde ved rosignal
 • Vekke egne barn hver morgen
 • Sjekke romorden hver kveld kl. 19.30
 • Være sovende nattevakt sammen med vertskapet
 • Sørge for at elevene følger reglene for orden og sikkerhet


Kontaktlæreren har mange tilsynsoppgaver på leirskolen, men slipper ansvar for undervisningen. Leirskoledøgnet er intenst, og derfor er det vanlig at klassene har med en voksen i tillegg til klasselærer for å få avlastning med tilsyn.


Dersom kontaktlæreren reiser alene med klassen til Kruge, får hun/han et merarbeid i forhold til en vanlig arbeidsuke. Dette merarbeidet kan reduseres ved å få med en annen voksen for oppholdet.


Se ellers rundskriv F-42/98 om godgjøring ved leirskoleopphold:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/1998/rundskriv-f-042-98/7.html?id=278916