Nyheter

Nye leirskolelærere

I år har vi fått 2 nye leirskolelærere, Øyvind Fjørtoft Iversen og Simon Bergersen.


Uker med helligdager

Nå kan vi tilby 4-dagers opphold de ukene på våren som har en helligdag på mandag eller fredag. Dere kan da komme tidligere den første dagen og reise senere på avreisedagen. Er det helligdag midt i uka er det 5-dagers opphold som vanlig. Oppholdsprisen blir selvfølgelig redusert.


Ledige uker

Vi har noen ledige uker på våren i årene fremover, vi har også ledig i uke 40.


Ta kontakt hvis det kan være noe for dere.