Nyheter

Nye leirskolelærere

I år har vi fått 2 nye leirskolelærere, Øyvind Fjørtoft Iversen og Simon Bergersen.


Ledige uker

Vi har noen ledige uker på våren i årene fremover, vi har også ledig i uke 40.


Ta kontakt hvis det kan være noe for dere.