Kontaktlærers forberedelser


Kruge leirskole og hytteutleie

                       

                                        - en maritim leirskole

Kruge leirskole

Skagenstien 17, 3148 Hvasser

Tlf. 33 39 30 10 / 917 71 466


Leirskolebooking

934 31 312 eller kruge.leirskole@hotmail.no


Pedagogisk leder

Erik Asmyhr 481 34 353 eller

erik.asmyhr@faerder.kommune.no
     Kontaktærers forberedelser til leirskoleoppholdet

 

 

  • Informere elever og foresatte om utstyr og opplegg god tid i forkant av leirskoleoppholdet.
  • For de som har opphold på våren sender vi refusjonsskjema og et skjema for å kartlegge spesielle behov og antall elever og voksne. For de som kommer etter sommerferien sender vi dette i april. Det er fritt opphold for 1 lærer/leder pr. klasse med inntil 15 elever og for 2 lærere/ledere pr. klasse over 15 elever.
  • Organisere reise tur/retur leirskolen.
  • Planlegge og gjennomføre en ti minutters presentasjon av hjembygda mandag kveld, og en halvtimes underholdning en annen dag i uka (torsdag).
  • Samle inn penger til ei "knusekasse" på kr 20 pr. elev til dekning av utstyr som blir ødelagt eller mistet under oppholdet.
  • Dele elevene inn i grupper som skal bo på rom/hytter sammen (avtale dette med Mona mob.917 71 466). Leirskolen tar kontakt ca. en uke før oppholdet for å avklare dette.


Tilbake